[Opisyal] Mga opening ng Part-time na Trabaho sa Seiyu at Sunny

Ang Seiyu, LIVIN, at Sunny ay bahagi ng Walmart Inc.,
ang pinakamalaking supermarket chain sa buong mundo.

Bilang lokal na tindahan ng mga pangunahing kinakailangan, nagsasagawa kami ng negosyo sa layuning bigyan ang aming mga customer ng komportableng karanasan sa pamimili at magagandang produkto sa murang halaga. Kumukuha kami ng mga empleyado para sa iba't ibang trabaho tulad ng pagbebenta, pagmamanupakturo, at logistics. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa supermarket, maaari mong matutunan ang tungkol sa mga kaganapan at kulturang nauugnay sa apat na panahon sa Japan, at matuto ng mga bagong kakayahan tulad ng pagpoproseso ng pagkain.

Maghanap ng trabaho

Mangyaring kumpirmahin ang pinakabagong impormasyon sa Application Reception Center o sa bersiyon sa wikang Japanese ng aming website.Maaaring natapos na ang recruitment kahit na bukas pa ang alok ng trabaho sa aming website. Hinihiling namin ang inyong paumanhin at pang-unawa para dito.

Tumitingin ng listahan ng mga trabaho

Pagpapakilala sa mga trabaho sa Seiyu

Pagsa-stock ng mga produktong pagkain (mga grocery)
Maaari mong tingnan ang mga usong produkto habang nagtatrabaho. Sa trabahong ito, mahusay at mabilis mong isinasaayos ang mga produkto upang maihatid ang mga murang produkto sa mga customer. Marami kang pagkakataon upang makipag-usap sa mga customer upang mapahusay mo ang iyong Japanese. *1
Mga prutas at gulay
Kasama sa trabahong ito ang pag-eempake, pagdi-display, at pagpapanatili ng mga produktong gulay at prutas. Maaari mong matutunan ang tungkol sa mga kaganapan at kulturang nauugnay sa apat na panahon sa Japan Maari mong matutunan ang pagsusuri sa kalidad at pagkasariwa ng mga materyales.*1 *2
Mga Fishery
Walang problema kahit hindi ka pa kailanman nakakahawak ng sariwang isda. Maaari kang magsimula sa pagbabalot ng sashimi at mga fillet o paglalabas ng mga produkto. Kahit na ang mga baguhan ay maaaring matutong gumawa ng iba't ibang sashimi. Ang iyong orasang sahod ay tataas kapag naipasa mo ang pagsusulit sa teknikal na sertipikasyon! *1 *2
Delicatessen
Walang pagbebenta o pagkakahera nang harapan, kaya hindi kailangang mag-alala kahit na wala kang kumpiyansa pagdating sa pagseserbisyo sa mga customer! Depende sa mga ginagawa sa trabaho at oras na ginugol mo sa trabaho, maaari kang makakuha ng praktikal na karanasang kinakailangan para sa lisensya sa pagluluto. Ang iyong orasang sahod ay tataas kapag naipasa mo ang pagsusulit sa teknikal na sertipikasyon! *1 *2
Panaderya
Gumagamit kami ng bake-off manufacturing method kung saan ang frozen na dough ay pinapatunaw, pinapaalsa at hinuhulma bago i-bake. Maaari kang magsimulang magtrabaho nang mas huli sa umaga kaysa sa mga shop na gumagamit ng scratch production method kung saan ang dough ay minamasa mula sa harina♪ Ang isang taong walang karanasan ay maaaring biglang maging isang panadero! *1 *2
Pagsa-stock ng mga produktong pagkain sa kalaliman ng gabi at madaling-araw.
Maaari kang kumita ng maraming pera sa mas madaling panahon! Sa gabi at madaling umaga, ikaw ay magsa-stock ng mga produkto, magpapatakbo ng cash register, at maglilinis ng tindahan. Ang mga baguhan ay maaari ring maging komportable dahil nagtutulungan tayo bilang isang team. *1
Logistics center
Maaari mong tingnan ang mga bagong produkto bago ibenta ang mga ito sa merkado, at alamin ang pinakabagong pang-ekonomiyang aktibidad at mga uso. Isa rin itong lugar ng trabaho kung saan aktibo ang malaking bilang ng mga tao mula sa ibang bansa. *3
Pabrika ng pagpoproseso ng pagkain at pagmamanupaktura ng delicatessen
Maaari mong matutunan ang tungkol sa pangangasiwa ng mga pagkaing madaling masira at pamamahala ng de-kalidad na pagkain, at pati na rin ang tamang paghuhugas ng kamay kung kaya't madalang ka lang sisipunin.* 4
*1. Pagbebenta sa counter
Kapag may kumausap sa iyo na customer, ipapaliwanag mo ang produkto o sasamahan mo sa paglilibot sa palapag ang customer gamit ang wikang Japanese.
*2. Pagpoproseso ng pagkain at pagluluto sa kusina sa loob ng tindahan
Basahin ang mga manual at recipe na nasa Japanese at gumawa ng pagkain alinsunod sa mga panuntunan sa kaligtasan at kalinisan.
*3. Pagtatrabaho sa logistics center
Matututunan mo ang pangalan ng bawat tindahan at mga panuntunan sa loob ng pasilidad at palagi kang makikipag-usap sa mga kawani at driver.
*4. Pagtatrabaho sa pasilidad ng pagpoproseso ng pagkain at pagmamanupaktura ng delicatessen
Ikaw ay magpoproseso ng pagkain tulad ng karne, isada at mga gulay, magsasaing, atbp.

Paano mag-apply ng trabaho

Paano mag-apply ng trabaho

I-click ang button na "Mag-apply" sa listahan.
Inaasahan din namin ang iyong aplikasyon sa pamamagitan ng telepono.
・ Seiyu Multilingual Reception Center (English, Vietnamese, at Chinese)
050-3850-9364 Mga oras ng pagtanggap: 10 am hanggang 6 pm (Lunes hanggang Biyernes)
・ Seiyu Application Reception Center (Japanese)
050-3850-9298 Mga oras ng pagtanggap: 10 am hanggang 11 pm (araw-araw)
  • Isasagawa ang panayam sa tindahan o opisina kung saan ka nagtatrabaho.
  • * Dapat dalhin ng mga dayuhang aplikante ang kanilang pasaporte at residence card, at ang pahintulot na makilahok sa aktibidad maliban sa pinahihintulutan sa ilalim ng status ng paninirahan na dati nang ibinigay (kung ibinigay).
  • ※ Kung isa kang mag-aaral, siguraduhing dalhin ang iyong student ID card.
  • ※ Hindi kailangan ng resume.
  • ※ Magdala ng iyong pangsulat.

Proseso pagkatapos ng aplikasyon

May taong tatawag sa iyo mula sa application reception center sa mga oras mula 10 am hanggang 11 pm.
  • * Sa ilang sitwasyon, iimbitahan ka ng tindahan sa isang panayam sa video pagkatapos makita ang mga detalye ng iyong aplikasyon.
  • * Maaari naming tanggihan ang pagtanggap sa mga aplikasyon dahil sa mga regulasyon sa negosyo ng subsidiary o maximum na limitasyon sa edad para sa trabaho (70 taong gulang), atbp.

Makipag-ugnayan sa

Seiyu GK
Application Reception Center
050-3850-9364

Boses ng mga empleyado

Pabrika ng pagmamanupaktura ng delicatessen

  • K.K.: may 6 na taong karanasan bilang part-timer
  • B.K.: may 5 taong karanasan bilang part-timer
  • A.Y.: may 16 taong karanasan bilang part-timer

Kasama sa aming trabaho ang pagluluto, pagbabalot, at pagpapadala ng mga item sa delicatessen. Maaari mo ring makita kung paano gumagana ang production line. Isa itong komportableng kapaligiran sa trabaho na may mga palakaibigang kasamahan. Maraming dayuhan ang aktibo rin.

Tumitingin ng listahan ng mga trabaho

FAQ

Mga tanong tungkol sa mga trabaho

Sabihin sa akin kung anong klase ng tindahan ang Seiyu, LIVIN, at Sunny.
Ang Seiyu, LIVIN, at Sunny ay mga supermarket. Ang kanilang parent company ay Walmart, ang pinakamalaking supermarket chain sa buong mundo. Batay sa pilosopiyang "Murang Halaga Araw-araw," layunin naming maisakatuparan ang aming misyong "Pagtulong sa mga tao na makatipid ng pera para makapamuhay sila nang mas maayos." at "Pagbibigay sa mga customer ng mga hindi mahal at mahalagang pagkakataon sa pamimili at pag-aambag sa pagsasakatuparan ng mga mas nakakaluwag na pamumuhay."
Sabihin sa akin ang tungkol sa mga trabaho.
Upang mapanatiling puno ang aming palapag ng pagbebenta, dinadala namin ang mga produkto mula sa bodega, naglalagay ulit kami ng mga produkto, atbp. Tutulungan mo rin ang mga customer na naghahanap ng mga produkto. Maraming trabaho sa bawat tindahan para sa bawat seksyon kabilang ang Mga Grocery, Prutas at Gulay, Fishery, Delicatessen, at Panlinis. Mga logistics center ang nagsasagawa ng mga pagsasaayos ng mga produkto para sa bawat tindahan. Sa food processing center, pinoproseso ang hilaw na karne at isda at binabalot ito pagkatapos sa assembly line. Ang mga taong walang karanasan ay maingat na tinuturuan sa paghawak ng produkto at sa kalinisan.
Anong uri ng mga tao ang nagtatrabaho doon?
Ang mga part-time na empleyado ay nasa iba’t ibang edad mula 15 hanggang 70 taong gulang. Lumilikha kami ng isang lugar ng trabaho kung saan magagawang igalang ng bawat associate ang indibidwalidad ng isa’t isa nang walang diskriminasyon anuman ang kanilang nasyonalidad, edad, kasarian, o relihiyon.
Maaari ba akong magtrabaho nang suot ang aking hijab?
Oo, maaari kang magtrabaho nang may suot na hijab. Kailangan moring suotin ang aming itinalagang uniporme upang maiwasan ang mga aksidente habang nagtatrabaho tulad ng paglalagay ng stock sa mga istante, atbp. Magsuot ng itim o maitim-itim na hijab, na walang palamuti o nakausling tela. Ipapaliwanag namin ang mga detalye sa panayam.
Humahawak ba kayo ng baboy o baka?
Oo, depende sa palapag at seksyon ng pagbebenta. Sa center para sa pagproseso ng pagkain, ang karne tulad ng baboy, baka, at manok ay hinihiwa, niluluto, at isinasaayos. Hindi kami nagpoproseso ng baboy at baka sa mga tindahan, ngunit maaaring hilingin sa iyo na magbitbit ng naka-pack na karne na inihatid mula sa center.
Ginagamit ba ang Japanese sa mga terminal sa trabaho? Mahirap bang magtrabaho nang hindi nagbabasa ng kanji?
Kung tutuusin, Japanese ang lahat ng wika sa mga terminal. Ginagamit din ang kanji, ngunit kapag natandaan mo na ito, hindi na ito mahirap na gawain, at maraming dayuhang empleyado ang gumagawa rin ng trabahong ito nang walang anumang problema. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito!
Kailan ako makakakuha ng may bayad na holiday?
Pagkatapos magtrabaho nang 6 na buwan sa kumpanya, ang mga may bayad na holiday ay ibibigay ayon sa kontrata. Matapos ang ikalawang taon ng trabaho, ang mga may bayad na holiday ay ibibigay sa simula ng taong piskal ayon sa bilang ng mga taon ng serbisyo at sa nilalaman ng kontrata.
Maaari ba kayong gumawa ng tax adjustment sa pagtatapos ng taon para sa mga part-time na empleyado?
Para sa mga nagtatrabaho lang sa Seiyu, gagawa kami ng mga pagsasaayos sa pagtatapos ng taon. Kung mayroon kang part-time na trabaho bukod sa Seiyu, mangyaring ikaw mismo ang maghain ng iyong tax return.
Matatanggap ba ang mga dayuhang mag-aaral (mag-aaral sa unibersidad, mag-aaral sa graduate school, mag-aaral sa vocational school, atbp.) bilang permanenteng empleyado kapag nakapagtapos na sa paaralan?
Kinakailangang maipasa ang itinakdang proseso ng pagpili, ngunit aktibo ang Seiyu sa pagtanggap ng mga permanenteng empleyadong dayuhan. Maraming masisipag na miyembrong dayuhan na may magandang rating at aktibong nagtatrabaho bilang permanenteng empleyado. Kung nais mong magtrabaho bilang isang permanenteng empleyado sa hinaharap, mag-apply nang may kumpiyansa!
Ako ay isang dayuhang estudyante. Maaari ba akong magtrabaho nang hanggang 40 oras sa isang linggo sa kapag may mahabang holiday sa paaralan?
Hindi ka pinapayagang magtrabaho nang 40 oras sa isang linggo. Kahit na sa mahabang holiday sa paaralan, ihahanda ang iyong iskedyul sa trabaho alinsunod sa kontrata sa pagtatrabaho.

Mga tanong tungkol sa aplikasyon

Ako ay isang dayuhan, ngunit maaari ba akong mag-apply para sa part-time na trabaho?
Siyempre, maaari kang mag-apply. Ang panayam ay isasagawa sa Japanese, at sa trabaho ay tutulungan mo ang mga customer at makikipag-usap ka sa mga kasamahan gamit ang Japanese. Hindi ka magkakaproblema kung marunong kang makipag-usap sa antas na N3 o N4 ng Japanese Language Proficiency Test. Maraming pagkakataon upang makipag-usap sa mga customer, kaya ang part-time na trabahong ito ay inirerekomenda sa mga nais mapabuti ang kanilang Japanese!
Ano ang dapat kong dalhin sa panayam?
Dalhin ang iyong pasaporte o residence card. Depende sa status ng paninirahan, "ang pahintulot upang makilahok sa aktibidad maliban sa pinahihintulutan sa ilalim ng status ng paninirahan na dati nang ibinigay" ay kailangan. Ang mga mag-aaral ay kailangang magdala ng student ID card. Kailangan ang mga dokumentong ito kapag pumasok ka sa kumpanya.
Maaari ba akong magtrabaho habang nire-renew ko ang aking visa?
Kung mag-e-expire ang panahon ng pananatili habang ipinoproseso ang aplikasyon para sa ekstensiyon ng panahon ng pananatili, hindi maaaring magtrabaho ang empleyado sa loob ng panahong ito. Siyempre, makakapagtrabaho ka kapag nakumpleto mo na ang pag-update sa status ng iyong paninirahan.
Mayroon bang ipinagbabawal sa ayos at gupit ng buhok?
Dahil nagtatrabaho ka sa industriya ng pagbebenta at customer service, mahalaga ang maging malinis sa katawan. Ayusin ang buhok at damit mo para maging malinis at pang-business ang iyong hitsura. Hindi ka maaaring magtrabaho nang may mahahabang kuko o may suot na accessory sa daliri dahil maaari itong makasira sa produkto o maging sanhi ng pinsala. Para sa mga detalye, magtanong sa panayam.
Maaari ba akong mag-apply kahit na wala akong karanasan sa pagtatrabaho nang part-time o wala akong karanasan sa pagtatrabaho sa isang pabrika o pagseserbisyo sa mga customer?
Napakaraming tao ang nagsimula ng kanilang unang part-time na trabaho sa Seiyu. Pinakamalugod na tinatanggap ang mga aplikasyon ng mga taong walang karanasan! Nagsasagawa kami ng pagsasanay tulad ng paggamit ng cash register sa bawat palapag at seksyon, kabilang ang fishery, at delicatessen. Ang cash register ay isang uri ng touch panel, at sa aming maingat na pagsasanay, matututunan mo kung paano ito patakbuhin kahit wala kang karanasan. Maliban doon, mayroong e-learning, mga video na manual, atbp., kaya mag-apply nang may kumpiyansa! *Ang lahat ng pagsasanay at manual ay nasa wikang Japanese, ngunit maraming dayuhang empleyado ang aktibong nakakapagtrabaho pagkatapos ng pagsasanay. Napakasikat nito dahil maaari mong mapahusay ang mga kakayahan mo sa paggamit ng Japanese!
May mga kaibigan akong kahati sa numero ng aking telepono, ngunit maaari ba akong mag-apply?
Maaari kang mag-apply, ngunit tiyaking makakaugnayan ka ng Application reception center at ng taong namamahala sa pag-recruit. Bukod dito, sa panahong matanggap ka sa kumpanya, maghanda ng landline na telepono o isang personal na mobile phone.
Ano ang dapat kong gawin kung malapit na akong mahuli sa takdang oras sa araw ng panayam?
Kung malamang na mahuhuli ka para sa panayam, makipag-ugnayan sa Application Reception Center (050-3850-9298). Ibibigay namin ang impormasyon sa emergency na pakikipag-ugnayan para sa araw na iyon. Makipag-ugnayan sa amin sa lalong madaling panahon.

Mangyaring kumpirmahin ang pinakabagong impormasyon sa Application Reception Center o sa bersiyon sa wikang Japanese ng aming website.Maaaring natapos na ang recruitment kahit na bukas pa ang alok ng trabaho sa aming website. Hinihiling namin ang inyong paumanhin at pang-unawa para dito.

Tumitingin ng listahan ng mga trabaho