[Opisyal] Mga opening ng Part-time na Trabaho sa Seiyu at Sunny

Lugar ng trabaho
Kanto region
Gumma
May 4. Ipinapakita ang 1 hanggang 4

西友 伊勢崎茂呂店W/2220

Isezakimoro

Paggawa/pagtinda ng pagkain

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 837yen
(837yen sa panahon ng training)

May bayad sa transportasyon Nagpapahiram ng uniporme May diskuwento para sa pamilya May diskuwento para sa empleyado May training May pagtaas ng suweldo May bayad na bakasyon May nauukol na bayad sa overtime Maaaring magkotse sa pagpasok Maaaring magbisikleta sa pagpasok Segurong panlipunan Segurong pantrabaho May sistema ng pagtaas sa regular na empleyado

西友 伊勢崎茂呂店D/2220

Isezakimoro

Pamamahala sa pag-display/imbentaryo

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 837yen
(837yen sa panahon ng training)

May bayad sa transportasyon Nagpapahiram ng uniporme May diskuwento para sa pamilya May diskuwento para sa empleyado May training May pagtaas ng suweldo May bayad na bakasyon May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime Maaaring magkotse sa pagpasok Maaaring magbisikleta sa pagpasok Segurong panlipunan Segurong pantrabaho May sistema ng pagtaas sa regular na empleyado

西友 伊勢崎茂呂店D/2220

Isezakimoro

Paggawa/pagtinda ng pagkain

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 837yen
(837yen sa panahon ng training)

May bayad sa transportasyon Nagpapahiram ng uniporme May diskuwento para sa pamilya May diskuwento para sa empleyado May training May pagtaas ng suweldo May bayad na bakasyon May nauukol na bayad sa overtime Maaaring magkotse sa pagpasok Maaaring magbisikleta sa pagpasok Segurong panlipunan Segurong pantrabaho May sistema ng pagtaas sa regular na empleyado

西友 足門店D/3602

Ashikado

Paggawa/pagtinda ng pagkain

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 837yen
(837yen sa panahon ng training)

May bayad sa transportasyon Nagpapahiram ng uniporme May diskuwento para sa pamilya May diskuwento para sa empleyado May training May pagtaas ng suweldo May bayad na bakasyon May nauukol na bayad sa overtime Maaaring magkotse sa pagpasok Maaaring magbisikleta sa pagpasok Segurong panlipunan Segurong pantrabaho May sistema ng pagtaas sa regular na empleyado