[Opisyal] Mga opening ng Part-time na Trabaho sa Seiyu at Sunny

Lugar ng trabaho
Kanto region
Ibaraki
May 3. Ipinapakita ang 1 hanggang 3

西友 つくば竹園店D/2256

Tsukubatakezono

Pamamahala sa pag-display/imbentaryo

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 851yen
(851yen sa panahon ng training)

May bayad sa transportasyon Nagpapahiram ng uniporme May diskuwento para sa pamilya May diskuwento para sa empleyado May training May pagtaas ng suweldo May bayad na bakasyon May nauukol na bayad sa overtime Maaaring magbisikleta sa pagpasok Segurong panlipunan Segurong pantrabaho May sistema ng pagtaas sa regular na empleyado

西友 ひたち野うしく店W/2017

Hitachino ushiku

Paggawa/pagtinda ng pagkain

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 851yen
(851yen sa panahon ng training)

May bayad sa transportasyon Nagpapahiram ng uniporme May diskuwento para sa pamilya May diskuwento para sa empleyado May training May pagtaas ng suweldo May bayad na bakasyon May nauukol na bayad sa overtime Maaaring magbisikleta sa pagpasok Segurong panlipunan Segurong pantrabaho May sistema ng pagtaas sa regular na empleyado

西友 つくば竹園店D/2256

Tsukubatakezono

Pamamahala sa pag-display/imbentaryo

*Part-timer (arubaito)

Suweldo: pasahod por ora mula 851yen
(851yen sa panahon ng training)

May bayad sa transportasyon Nagpapahiram ng uniporme May diskuwento para sa pamilya May diskuwento para sa empleyado May training May pagtaas ng suweldo May bayad na bakasyon May nauukol na bayad sa panghatinggabing trabaho May nauukol na bayad sa overtime Maaaring magbisikleta sa pagpasok Segurong panlipunan Segurong pantrabaho May sistema ng pagtaas sa regular na empleyado